Företag i Goa

Sedan en tid tillbaka är det tillåtet för utlänningar att äga 100% av ett indiskt företag förutsatt att företaget jobbar inom turist-branchen. Detta innebär att en möjlighet har öppnats för dom utlänningar som vill bosätta sig i Goa eller köpa hus eller mark.

Att registrera ett företag i Indien är ingen snabb process, så du bör ha gott om tålamod. Det är ingen idé att ge sig på att registrera det själv utan du bör ta hjälp av en advokat som kan sköta allt pappersarbete åt dig. Om du startar företag i Goa så leta då upp en advokatbyrå i t.ex. Panjim eller Margao som kan lämna referenser.

Advokaten kan ta allt mellan 15 och 50 tusen rupies för att hjälpa dig att registrera företaget, vanligtvis registreras företaget på advokatens adress och han tar hand om alla brev som kommer till företaget från t.ex. myndigheter.

Advokater i Indien tar inte några hutlösa timpriser utan oftast ett fast pris beroende på vad som skall göras, t.ex. 300 rupies per brev dom skriver.

Du behöver även en revisor för att sköta bokföring och lämna in bokslut, priset för en revisor varierar beroende på hur mycket aktivitet du har i ditt bolag, men räkna med strax under 10 000 rupies per år om du har relativt lite transaktioner.

Myndigheterna ogillar företag som registreras enbart i syfte att få äga hus eller mark i Indien, så om du registrerar företaget för att äga hus så är det viktigt att du någon gång per år hyr ut huset, t.ex. till en vän som hälsar på.

Aktiekapitalet för indiska bolag är INR 100 000, detta är pengar som bolaget får använda sig av för att investera i t.ex. mark eller hus, det är altså inte en avgift man betalar.

Tänk på att inte muta någon för att få saker att hända snabbare, om du gör någonting ens lite i gråzonen så öppnar du upp för många potentiella problem.

Om du stöter på myndighetspersoner eller poliser som är korrupta bör du anmäla detta till Anti Corruption Agency som ser det som mycket allvarligt. På senare år har Indien jobbat hårt för att bli av med korruptionen inom regeringen.