Religion

En vanlig missuppfattning är att Goa är kristet. Hela Indien, även Goa, har ett brett ”utbud” av religioner och faktum är att det är här kristendomen är starkast i Indien. Ca 30% av invånarna i Goa är kristna, 65% är hinduer och av de resterande 5% är majoriteten muslimer.

Kyrkorna står tätt i Goa men det är glest mellan hindutemplen, portugiserna förstörde dessa under sin tid vid makten i Goa.

Under det kristna väldet, som portugiserna införde, flyttade vissa familjer till hinduistiska områden, medan andra stannade kvar och tog till sig den nya religionen. De kristna blev svåra att urskilja från hinduerna, eftersom kristendomen anpassades till den indiska kulturen. Redan år 1616 blev bibeln översatt till Konkani, Goas officiella språk. Även idag är sammansmältningen av de två relgionerna uppenbar.

Hinduism

Den religion som oftast faschinerar oss från väst är Hinduismen Det är en av världens äldsta kvarlevande religioner och den har idag ca 900 miljoner anhängare. Hinduismen har så många och stora inriktningar så att den många gånger anses vara flera olika religioner.

Hinduismen är svår att definiera eftersom det inte finns en sanning eller en gud i hinduismen. Det är en blandning av livsstil, religion, kultur och attityd.

Hinduismen är en mångfaldsreligion, hinduerna följer många olika läror, det finns hundratals gurus och sätt att bejaka sin religion

En hindu försöker aldrig omvända någon annan, en av grundstenarna i hinduismen är att acceptera att det finns många vägar att gå.

En dom i Indiens högsta domstol 1966 definierade hinduismen såhär:

  1. Accepterande av Vedaskrifterna som högsta religiösa och filosofiska auktoritet.
  2. Tolerans för andra trosriktningar med hänsyn till att sanningen är mångfacetterad.
  3. Accepterande av ett cykliskt världsförlopp med återfödelse.
  4. Erkännande av att frälsning kan nås på många sätt.
  5. Ett erkännande av att en hindu kan tillbe många gudar, eller ingen gud alls.
  6. I motsats till andra religioner och trosriktningar är inte hinduismen fast förbunden med någon särskild filosofisk åskådning.